Generalforsamling 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Sønderjyllands Kunstskole

torsdag d. 17. marts 2022 kl. 17.00.
Mødested: Multikulturhuset, Kunstskolen, 3. sal.

 

Dagsorden for Sønderjyllands Kunstskoles generalforsamling:

 

Daghold og Kultursted

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er Leif Elsborg, Lars Ole Hansen og Inger Hoffmann.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Aftenskolen

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 elevrepræsentant.
På valg er Leif Elsborg og Hanne Agnete Jacobsen.

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

  

Sønderborg d. 7. februar 2022