Sønderjyllands Kunstskole | Sønderborg - Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Sønderjyllands Kunstskole

Tirsdag d. 11. august kl. 17.00-19.30.**
Mødested: Multikulturhuset, Kunstskolen, 3. sal.
 

** Sønderjyllands Kunstskoles Venners generalforsamling afholdes i år samme sted og du er velkommen til at deltage i begge.

 

 

Dagsorden for Sønderjyllands Kunstskoles generalforsamling:

 

Daghold og Kultursted

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. På valg er Leif Elsborg, Lars Ole Hansen og Inger Hoffmann (modtager genvalg).

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

 

Aftenskolen

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 1 elevrepræsentant.
På valg er Leif Elsborg og Hanne Agnete Jacobsen (modtager genvalg).

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

 

 

 

Lagt på hjemmesiden d. 12.6.2020 (TL)

Sønderjyllands Kunstskole

Nørre Havnegade 15

6400 Sønderborg

Tel: +45 88 72 42 24

kunstskolen@sonderborg.dk

Sønderjyllands Kunstskoles officielle Facebook-side:

 

  • Facebook - Grey Circle

Medlem af Dansk Oplysningsforbund

© Sønderjyllands Kunstskole