top of page

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Sønderjyllands Kunstskole

torsdag d. 16. marts 2023 kl. 17.00.
Mødested: Multikulturhuset, Kunstskolen - Atelier Joseph Beuys

 

Dagsorden for Sønderjyllands Kunstskoles generalforsamling:

 

Daghold og Kultursted

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
På valg er Nynne Sørine Lindstrøm og Hanne Merete Sørensen

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Aftenskolen

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskab

5. Godkendelse af budget

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter og 1 elevrepræsentant.
På valg er Claus Voltelen 

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

  

Sønderborg d. 7. februar 2023

bottom of page